Rotshtein | אמנת החברה

אמנת החברה

חברת רוטשטיין מצהירה בזאת על אמנה מהווה אבן יסוד בבניין החברה וחלק מתרבותה הארגונית. מטרתנו ליזום ולבנות פרוייקטים ברמת אמינות ואיכות גבוהות. מטרתנו לעמוד בציפיות הלקוחות, על מנת ליצור יתרון תחרותי.

אנו מייחסים ערך גבוה לאיכות הבניה והשירות. על כן הקמנו מערך אבטחת איכות על פי דרישות תו התקן הגבוה ביותר- ISO 9002.

מערך אבטחת האיכות מלווה את תהליכי הביצוע והשירות של פרוייקט הבניה, תוך הקדשת משאבים לצורך יישומו והפעלתו. אנו מחויבים לשפר את מערך אבטחת האיכות תוך התאמת מערכות החברה לעבודה בסטנדרטים הגבוהים. האחריות לדרישות האיכות חלים על כלל עובדי החברה.

אנו מאמינים, כי כך נוכל למלא אחר ציפיות לקוחותינו בהווה ובעתיד ומקווים, כי נוכל לצעוד יחד לקראת עתיד מבטיח.

מנהלי אבטחת האיכות, עובדי החברה ונציגיה, פנויים לשירותך בכל פניה.

developed by Moonsite 2014