Rotshtein | חותמת של שירות

חותמת של שירות

החברה מתמקדת בניהול הנדסי ואנושי ברמה גבוהה, תוך הקפדה על ניהול פיננסי שקול ואחראי.
הפרויקטים אותם מבצעת החברה נבחרים בקפידה, תוך ניצול הידע והניסיון הרב שנצברו במהלך 60 שנות קיומה של הפירמה. ניסיון זה מאפשר לחברה זיהוי נכון של הזדמנויות, מהן היא מפיקה את המרב.

פרטי התקשרות:

נייד: 052-3661988

אימייל: miron@rotshtein.co.il 

ת קשר לחץ כאן

developed by Moonsite 2014