Rotshtein | מעורבות בקהילה

מעורבות בקהילה

תפיסת עולמנו גורסת, כי העשייה שלנו כחברה אינה מסתפקת רק בעשייה למען עצמנו, אלא גם למען הקהילה בה אנחנו חיים.

אנו רואים את עצמנו כחלק מקהילה ובזכות האמצעים העומדים לפנינו אוהבים לבנות ולטפח אותה לאורך השנים.

developed by Moonsite 2014