אודות

השם ‘רוטשטיין’ מלווה נאמנה את ענף הבנייה בארץ ובולט בנוף הנדל”ן הישראלי כבר למעלה מ-60 שנה, בזכות ניהול הנדסי מוקפד ומדוקדק, סטנדרט בנייה באיכות ללא פשרות ושירות אנושי אישי בגובה העיניים. רוטשטיין הינה חברה ציבורית העוסקת בייזום וביצוע פרויקטים גדולים למגורים ועבודות הנדסיות מסובכות ברחבי הארץ, ועומדת מאחורי עשרות מתחמי מגורים גדולים הממוקמים בלב אזורי הביקוש: תל-אביב, רמת-גן, רמת השרון, בת-ים, טירת כרמל, אשדוד, נתניה, הר חומה בירושלים, באר יעקב, מודיעין, ראשל”צ, קדימה-צורן ועוד…
עדות נוספת ליכולות והמוניטין של רוטשטיין היא האמון שהחברה קיבלה בפרויקטים ממשלתיים רחבים, בתעשייה האווירית, בקריה למחקר גרעיני, מפעלי תע”ש, בסיסי צה”ל, בי”ח איכילוב, בתי הזיקוק בחיפה ופרויקטי מע”צ ברחבי הארץ.

אמנת החברה

חברת רוטשטיין מייחסת ערך גבוה לאיכות הבנייה והשירות ומצהירה בזאת על אמנה המהווה אבן יסוד בבסיסה וחלק מהתרבות הארגונית שלה במטרה לבנות פרויקטים מתקדמים ואמינים באיכות הגבוהה ביותר, תוך עמידה בציפיות הלקוחות ויצירת יתרון תחרותי בשוק . על כן, הקמנו מערך אבטחת איכות בתו התקן הגבוה ביותר – 9002.ISO
מערך אבטחת האיכות מלווה את כל פרויקטי החברה, תוך הקדשת משאבים רבים לצורך יישומו. אנו מחויבים לשפר את מערך אבטחת האיכות תוך שדרוג מתמיד והתאמת מערכות החברה לסטנדרט התקופה.
אנו מאמינים, כי כך נוכל למלא אחר ציפיות לקוחותינו בהווה ובדרך המשותפת לקראת עתיד מבטיח. מנהלי אבטחת האיכות, עובדי החברה, ההנהלה ונציגיה, פנויים לשירותכם בכל עת.

הנהלת החברה

אבישי בן-חיים

מנכ”ל

בוגר תואר ראשון בכלכלה – חשבונאות (רו”ח), תואר ראשון במשפטים (LL.B) ותואר שני במנהל עסקים. תפקידיו הקודמים: מנכ”ל “מנרב הנדסה” מקבוצת “מנרב” העוסקת בעיקר בתחום הנדל”ן, סמנכ”ל כספים של “קריסטל מוצרי צריכה”.

רועי טויזר

סמנכ"ל פיתוח עיסקי ונכסים מניבים

בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות (רו”ח) מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני בחשבונאות מאוניברסיטת בר אילן. תפקידיו הקודמים: חשב ברוטשטיין נדל”ן בע”מ, סמנכ”ל כספים בוואיטסטון גרופ בע”מ, סניור בכיר במשרד רו”ח ארנסט אנד יאנג ישראל (EY)

תום קוטלר

סמנכ"ל כספים

בוגר תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות (רו”ח) מהמכללה למנהל בראשון לציון ובוגר קורס דירקטורים מהמרכז הישראלי לניהול. תפקידיו הקודמים: מנהל כספים ומזכיר חברה ברוטשטיין נדל"ן, חשב ברוטשטיין נדל”ן בע”מ, מנג'ר במשרד רו”ח ארנסט אנד יאנג ישראל (EY)

ראובן אורבך

סמנכ”ל הנדסה

בוגר הטכניון בהנדסה אזרחית
תפקידיו הקודמים: מנהל הפעילות הנדל”נית של משקיעים ישראלים בצ’כיה, מנהל הנדסי של חברת “גילץ”, מנהל פרויקטים בחברת “תדהר”, “קים לוסטיגמן” ועוד.

איתי סמדר

מנכ״ל רוטשטיין נדל״ן התחדשות עירונית

בוגר החוג לכלכלה B.A אוניברסיטת תל-אביב, שמאי מקרקעין מוסמך.
תפקידיו הקודמים: מנהל ייזום מתחמי התחדשות עירונית במנרב פרויקטים, מרצה בקורס יזמות נדל”ן במכללת פסגות.

אורטל ליבר

סמנכ"לית שיווק

בוגרת B.A תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בשיווק.
תואר שני בנדל"ן M.A תפקידיה הקודמים: סמנכ”ל שיווק ומכירות בקבוצת א.דורי.

מן התקשורת

רוטשטיין נדלן בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

החברה מודיעה בזאת על זימונה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה שתתקיים ביום שלישי, 28 בנובמבר 2023, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב תוצרת הארץ 3, פתח תקווה (טל: 073-2555444) ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, כמפורט בדוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום חמישי, 19 באוקטובר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-1-096532)

על סדר היום

(1) דיון בדוחות הכספיים לשנת 2022;

(2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר;

(3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת;

(4) אישור הארכת תקופת המימוש של אופציות שהוענקו לשני נושאי משרה בחברה;

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 30 באוקטובר 2023 ("המועד הקובע").

כתב הצבעה והודעות עמדה: בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ה', 16 בנובמבר 2023.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום ה', 23 בנובמבר 2023.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ג', 28 בנובמבר 2023, לא יאוחר מהשעה 11:00.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: מערכת ההצבעה האלקטרונית נפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו-יום ג', 28 בנובמבר 2023, בשעה 9:00), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

עיון במסמכים

עותק של הדוח המיידי עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם תום קוטלר, סמנכ"ל הכספים של החברה, בטל': 073-25557444; פקס: 073-2555445, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתרי ההפצה.

 

רוטשטיין נדלן בע"מ

רוטשטיין נדלן בע"מ ("החברה")

הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

החברה מודיעה בזאת על זימונה של אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות בחברה שתתקיים ביום שלישי, 28 בנובמבר 2023, בשעה 15:00, במשרדה הרשום של החברה ברחוב תוצרת הארץ 3, פתח תקווה (טל: 073-2555444) ("האסיפה"). על סדר יומה של האסיפה תעמודנה ההחלטות כדלהלן, כמפורט בדוח מיידי של החברה בדבר זימון האסיפה מיום חמישי, 19 באוקטובר 2023 (מס' אסמכתא: 2023-1-096532)

על סדר היום

(1) דיון בדוחות הכספיים לשנת 2022;

(2) מינוי מחדש של משרד רואה החשבון המבקר;

(3) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת כהונה נוספת;

(4) אישור הארכת תקופת המימוש של אופציות שהוענקו לשני נושאי משרה בחברה;

המועד הקובע: המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להשתתף ולהצביע באסיפה, כאמור בסעיף 182 לחוק החברות וסעיף 3 לתקנות הצבעה בכתב, הינו תום יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שיחול ביום ב', 30 באוקטובר 2023 ("המועד הקובע").

כתב הצבעה והודעות עמדה: בעלי המניות רשאים להצביע בכל ההחלטות אשר על סדר היום כמפורט לעיל, באופן אישי או על ידי שלוח, באמצעות כתב הצבעה ובאמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. נוסח כתב הצבעה והודעות עמדה בגין האסיפה האמורה ניתן למצוא באתר ההפצה של המגנ"א בכתובת: magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה בכתובת www.tase.co.il ההצבעה תיעשה על גבי החלק השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתרי ההפצה האמורים.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו: יום ה', 16 בנובמבר 2023.

המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה הינו: יום ה', 23 בנובמבר 2023.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו: יום ג', 28 בנובמבר 2023, לא יאוחר מהשעה 11:00.

הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: מערכת ההצבעה האלקטרונית נפתחת להצבעה בתום המועד הקובע. ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תסתיים 6 שעות לפני מועד האסיפה (היינו-יום ג', 28 בנובמבר 2023, בשעה 9:00), אז תנעל מערכת הצבעה האלקטרונית.

עיון במסמכים

עותק של הדוח המיידי עומד לעיון במשרד החברה כאמור לעיל בתיאום מראש עם תום קוטלר, סמנכ"ל הכספים של החברה, בטל': 073-25557444; פקס: 073-2555445, וזאת עד למועד כינוס האסיפה וכן באתרי ההפצה.

 

רוטשטיין נדלן בע"מ

This site is registered on wpml.org as a development site.