אינה עונה עוד על הגדרת תאגיד קטן,תמשיך לאמץ הקלות עד הדוח הרבעוני שמסתיים ב30.9.21

אינה עונה עוד על הגדרת תאגיד קטן,תמשיך לאמץ הקלות עד הדוח הרבעוני שמסתיים ב30.9.21

שתפו


שינוי גודל גופנים