אינה עונה עוד על הגדרת תאגיד קטן,תמשיך לאמץ הקלות עד הדוח הרבעוני שמסתיים ב30.9.21


שינוי גודל גופנים