בוחנת אפשרות להנפקת אגח סד' ט' ,צרוף טיוטה 1 של שטר נאמנות ושל תמצית תניות בהנפקה


שינוי גודל גופנים