דוח הצעת מדף להנפקת אגח ט ע"פ ת.מדף מיום 6.5.20, הזמנות: 14.1.21


שינוי גודל גופנים