דוח נאמן למחזיקי אג"ח ו' לשנת 2019, משמרת


שינוי גודל גופנים