דוח נאמן למחזיקי אגח ח' לתקופה שמיום 10.1.20 ועד ליום 31.12.20 2020, משמרת


שינוי גודל גופנים