דוח נאמן למחזיקי אג"ח סדרה 1 מיום 12.7.20 ועד ליום 31.12.20,משמרת


שינוי גודל גופנים