דיווח בדבר היקף מכירות החב' עד ל- 31.12.20

דיווח בדבר היקף מכירות החב' עד ל- 31.12.20

מצורף קובץ מכירות 2020_isa.pdf

החברה אינה חברת מעטפת כהגדרתה בתקנון הבורסה

המועד בו נודע לתאגיד לראשונה על הארוע: 04/01/2021 בשעה: 08:00

שתפו


שינוי גודל גופנים