הארכת התקופה להתקיימות תנאי מתלה לעסקת פרויקט טירת הכרמל עד ליום 31.3.20-המשך


שינוי גודל גופנים