נחתם הסכם פשרה עם רמ"י בק"ע שומת היוון למקרקעי טירת הכרמל,הסכם הפרויקט נכנס לתוקף


שינוי גודל גופנים