תוצאות הנפקת אגח ח עפ"י דוח הצעת מדף מיום 8.1.20 – דוח משלים


שינוי גודל גופנים