אישור עקרוני של מנכ"ל הבורסה מיום 5.5.20-תשקיף מדף

שינוי גודל גופנים