תוצאות הנפקת אגח ח עפ"י דוח הצעת מדף מיום 8.1.20


שינוי גודל גופנים