דוח בדבר היקף המכירות של החברה עד ליום 31.12.19


שינוי גודל גופנים