הודעה לבעלי המניות בחברה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

שינוי גודל גופנים