הנפקה פרטית של 220,000 כ.אופציה לנושאי משרה ועובדים


שינוי גודל גופנים