הסכם פשרה עם רשות המיסים על שומת מע"מ לחברת הבת

שינוי גודל גופנים