הסכם קומבינציה עם קב' בעלי קרקע המחזיקים בזכויות במקרקעין במתחם בפ"ת,פרטים


שינוי גודל גופנים