התקיימות התנאים בהסכם של מוחזקת(53%) למכ' מקרקעין בק.מלאכי,צפי רווח לחברה כ35מ'שח

התקיימות התנאים בהסכם של מוחזקת(53%) למכ' מקרקעין בק.מלאכי,צפי רווח לחברה כ35מ'שח

שתפו


שינוי גודל גופנים