התקיימות התנאים בהסכם של מוחזקת(53%) למכ' מקרקעין בק.מלאכי,צפי רווח לחברה כ35מ'שח


שינוי גודל גופנים