התקיימות תנאים מתלים בהסכם לרכ' 60% מהזכו' בתאגיד המחזיק זכות לרכ' קרקע של כ-53 דונם להקמת פרו' מרכז לוגיסטי בסמוך לכביש 6,המשך,פרטים

התקיימות תנאים מתלים בהסכם לרכ' 60% מהזכו' בתאגיד המחזיק זכות לרכ' קרקע של כ-53 דונם להקמת פרו' מרכז לוגיסטי בסמוך לכביש 6,המשך,פרטים

שתפו


שינוי גודל גופנים