התקשרות בהסכם מותנה לרכ' 60% בתאגיד המחזיק בזכ' לרכ' מקרקעין בסמוך לכביש 6,פרטים


שינוי גודל גופנים