זימון אסיפת אג"ח ו' ל-1.7.20-דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות,אשרור כהונת הנאמן,כתב הצבעה

זימון אסיפת אג"ח ו' ל-1.7.20-דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות,אשרור כהונת הנאמן,כתב הצבעה

הודעה בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו) של חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו) של רוטשטיין נדל"ן בע"מ ("החברה") שתתקיים ביום 01/07/2020

שתפו


שינוי גודל גופנים