מגעים לרכישת כ-4% נוספים מחברת הבת אנשי העיר,תחזיק כ-55%,בוחנת השלכות הטיפול החשבונאי

מגעים לרכישת כ-4% נוספים מחברת הבת אנשי העיר,תחזיק כ-55%,בוחנת השלכות הטיפול החשבונאי

שתפו


שינוי גודל גופנים