שטר נאמנות – אגרות חוב (סדרה ט') (מספר נייר 5390224)


שינוי גודל גופנים