מחבר: sharon

זימון אסיפת אג"ח ו' ל-1.7.20-דיון בדוח השנתי על ענייני הנאמנות,אשרור כהונת הנאמן,כתב הצבעה

הודעה בדבר זימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו) של חברת רוטשטיין נדל"ן בע"מ

כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו) של רוטשטיין נדל"ן בע"מ ("החברה") שתתקיים ביום 01/07/2020

קרא עוד
שינוי גודל גופנים